Poprawna pisownia

przeżyło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przerzyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeżyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze żyło

Niepoprawna pisownia