Poprawna pisownia

przeżyłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszeżyłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze żyłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyłeś

Niepoprawna pisownia