Niepoprawna pisownia

nie dyskretne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyskretne

Poprawna pisownia