Niepoprawna pisownia

przestronie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa przestron.


Poprawna pisownia

przestronnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszestronnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przeztronnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze stronnie

Niepoprawna pisownia