Niepoprawna pisownia

nie zamieżeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezamierzeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zamierzeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezamieżeni

Niepoprawna pisownia