Poprawna pisownia

przerwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszerwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżerwa

Niepoprawna pisownia