Niepoprawna pisownia

przerużne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeróżne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przerurzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerórzne

Niepoprawna pisownia