Poprawna pisownia

przełoży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przeło ży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przełorzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze łoży

Niepoprawna pisownia