Niepoprawna pisownia

do kuczam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokuczam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dokóczam

Niepoprawna pisownia