Poprawna pisownia

lekarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekasza

Niepoprawna pisownia