Poprawna pisownia

przedstawienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przectawienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedstawienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przetstawienie

Niepoprawna pisownia