Poprawna pisownia

czternasta

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

14.

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

14-nasta

Niepoprawna pisownia