Niepoprawna pisownia

u ziemiona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uziemiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uziemjona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uziemniona

Niepoprawna pisownia