Poprawna pisownia

przedostatnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszedostatnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przed ostatnie

Niepoprawna pisownia