Niepoprawna pisownia

nieuwierzyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uwierzyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwieżyła

Niepoprawna pisownia