Niepoprawna pisownia

nieuwierzyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uwierzyła

Poprawna pisownia