Niepoprawna pisownia

niewykorzystałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystałam

Poprawna pisownia