Poprawna pisownia

kolokwializmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kolokfializmy

Niepoprawna pisownia