Niepoprawna pisownia

przectawiać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedstawiać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszedstawiać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przetstawiać

Niepoprawna pisownia