Poprawna pisownia

wyrazi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy razi

Niepoprawna pisownia