Niepoprawna pisownia

ztoji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stoi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z toji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stoii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztoi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z toi

Niepoprawna pisownia