Poprawna pisownia

pruderyjna

Poprawna pisownia, znaczenie: udająca zgorszenie, wstydliwość, najczęściej sprawami seksu.


Niepoprawna pisownia

próderyjna

Niepoprawna pisownia