Niepoprawna pisownia

za opiekujesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaopiekujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaopiekójesz

Niepoprawna pisownia