Niepoprawna pisownia

bióro

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biuro

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie rzeczownik biuro zapisuje się przez u. Jest to wyraz, który swoją etymologię zawdzięcza francuskiemu bureau, co dosłownie oznacza biuro. Dlatego, że jest to zapożyczenie z języka obcego, w którym oryginalnie to słowo zapisuje się przez u, w języku polskim również zapisuje się przez u.
Mianem biura można określać budynek lub pomieszczenie, w którym gromadzone są informacje, a także prowadzi się prace administracyjne czy też umysłowe.
Biuro to również forma działalności administracyjnej, albo usługowej.
Kancelarie, gabinety i sekretariaty także nazywane są biurami.

Przykłady poprawnej pisowni

Prowadzę własne biuro podróży, ale przez tę epidemię branża turystyczna działa bardzo źle.
Do mojego biura przychodzi wielu klientów, aby poradzić się w sprawach prawnych.
Aby dojechać do biura musi pani wsiąść w tramwaj numer 43 i wysiąść nieopodal dużego banku.


Niepoprawna pisownia

bjuro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjóro

Niepoprawna pisownia