Poprawna pisownia

prężysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pręrzysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prenżysz

Niepoprawna pisownia