Niepoprawna pisownia

prenżysz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prężysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pręrzysz

Niepoprawna pisownia