Poprawna pisownia

niepodlegającą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie podlegającą

Niepoprawna pisownia