Niepoprawna pisownia

pregmatyczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pragmatyczna

Poprawna pisownia, znaczenie: odnosząca się do nurtu pragmatycznego – oparta na faktach, autentyczna.


Niepoprawna pisownia

prakmatyczna

Niepoprawna pisownia