Poprawna pisownia

pracuś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pracóś

Niepoprawna pisownia