Poprawna pisownia

pożre

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po żre

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porzre

Niepoprawna pisownia