Poprawna pisownia

pożąda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porząda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pożonda

Niepoprawna pisownia