Niepoprawna pisownia

poza europejska

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pozaeuropejska

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poza-europejska

Niepoprawna pisownia