Poprawna pisownia

powietrzne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po wietrzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powietżne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powietszne

Niepoprawna pisownia