Poprawna pisownia

powierzchnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powierzhnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieszchnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieżchnia

Niepoprawna pisownia