Poprawna pisownia

potłukłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potukłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potłókłeś

Niepoprawna pisownia