Niepoprawna pisownia

potuc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potłuc

Poprawna pisownia