Poprawna pisownia

polubowne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po lubowne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po lóbowne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bolubowne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polóbowne

Niepoprawna pisownia