Poprawna pisownia

potrzeba

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poczeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potszeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potżeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po trzeba

Niepoprawna pisownia