Poprawna pisownia

potrzeba

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poczeba

Niepoprawna pisownia