Poprawna pisownia

archetyp

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

arketyp

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arhetyp

Niepoprawna pisownia