Poprawna pisownia

potraw

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poltraw

Niepoprawna pisownia