Poprawna pisownia

potłuc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potłóc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potłudz

Niepoprawna pisownia