Poprawna pisownia

martwiłabym się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiła bym się

Niepoprawna pisownia