Poprawna pisownia

potęgi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potengi

Niepoprawna pisownia