Niepoprawna pisownia

tychrze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tychże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tych że

Niepoprawna pisownia