Niepoprawna pisownia

póstyni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pustyni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pustynii

Niepoprawna pisownia