Niepoprawna pisownia

posłuhają

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłuchają

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po słuchają

Niepoprawna pisownia