Niepoprawna pisownia

poślizknęła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poślizgnęła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poślisknęła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poślisgnęła

Niepoprawna pisownia