Niepoprawna pisownia

poślisknąłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poślizgnąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poślisgnąłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poślizknąłem

Niepoprawna pisownia