Niepoprawna pisownia

poślisgnęłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poślizgnęłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poślizknęłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poślisknęłam

Niepoprawna pisownia