Niepoprawna pisownia

poruwnywalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porównywalna

Poprawna pisownia