Poprawna pisownia

wirujący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wirójący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wirujoncy

Niepoprawna pisownia